Activitatea de paza in Romania este reglementata de Legea nr. 333/ 08.07.2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanei precum si de H.G. 1010/25.06.2004, pentru aprobarea normelor metodologice si a documentelor prevazute la art. 69 din Legea n.r. 333/2003. Scopul activitatii de paza este asigurarea sigurantei obiectivelor, bunurilor si valorilor prin forte si mijloace specifice, impotriva oricaror actiuni ilicite care lezeaza dreptul de proprietate, precum si protejarea vietii si integritatii persoanelor impotriva oricaror acte ostile care le pot pune in pericol viata, integritatea corporala sau sanatatea.

Agentii de securitate ai SOIMII GRAND SECURITY au urmatoarele indatoriri in timpul serviciului : paza proprietăţii împotriva accesului neautorizat sau a ocupării abuzive; paza proprietăţii împotriva furturilor, a distrugerilor, incendiilor, precum şi a altor acţiuni ce produc pagube materiale; detectarea substanţelor, armelor, explozibililor sau a materialelor de orice natură care pot provoca o pagubă;furnizarea către autorităţile competente a informaţiilor legate de incidentele apărute în timpul activităţii de pază; în cazuri limită, aceştia pot solicita prin intermediul dispeceratului, apariţia echipajelor de intervenţie rapidă

Dotarea agentilor de securitate ai SOIMII GRAND SECURITY este urmatoarea: uniformă tip, adecvată sezonului, conform ROF-ului Companiei SOIMII GRAND SECURITY ; echipament de protecţie ( acolo unde este cazul ) ; ecuson de identificare (numele, prenumele agentului şi sigla SOIMII GRAND SECURITY ; tonfă + suport centura ; pulverizator iritant-lacrimogen de capacitate mică + suport centura ; detector metale ; ( acolo unde este cazul ) ; lanternă sau dispozitiv individual de iluminat de tip “hands free”; mijloace de comunicaretelefon mobil, staţie radio (în funcţie de misiune); arme letale de pază şi apărare / arme neletale cu bile de cauciuc (numai la solicitarea beneficiarilor şi în condiţiile legii);

 • Paza umana – control acces
 • Paza umana – perimetru
 • Paza umana prin ronduri de patrulare
 • Patrule mobile – auto
 • Dispecerat video
 • Sisteme de securitate
 • Servicii de monitorizare
 • Servicii de Interventie rapida
 • Menegement specializat
 • Servicii de receptie – info point
 • Paza umana – evenimente – Steward

INTREBARI FRECVENTE

 • CARE SUNT FORMELE DE PAZA DIN ROMANIA ?In Romania, activitatea de paza si protectie se realizeaza prin forte si mijloace : militare sau civile.O alta clasificare facuta de legiuitor in functie de proprietate, stabileste clasificarea in : institutii specializate ale autoritatilor administratiei publice si regim privat.
 • CE REPREZINTA UN SISTEM DE PAZA ?
  Prin „SISTEM DE PAZA ” se intelege totalitatea masurilor si actiunilor permanente sau temporare desfasurate de personalul de paza, independent sau in cooperare cu alte forte, in scopul asigurarii securitatii obiectivelor, bunurilor si a valorilor. Sistemul de paza se compune din instalatii si sisteme de securitate care trebuie sa asigure nevoile de protectie ale obiectivelor, bunurilor si valorilor.
 • CE CARACTERISTICI TREBUIE AVUTE IN VEDEREA LA STABILIREA SISTEMULUI DE PAZA ?
  Recunoasterea obiectivului se executa de catre manageri de securitate din partea, societatii prestatoare si responsabilul cu paza din partea beneficiarului . Caracteristicile ce trebuie avute in vedere la stabilirea sistemului (dispozitivului) de paza: – caile de acces in obiectiv ; – destinatia cladirilor si incaperilor ; – natura constructiilor si gradul de ‘rezistenta al acestora ; – existenta si amplasarea instalatiilor de supraveghere electronica, video si de alarma; – sursele principale de rezerva pentru alimentarea cu energie electrica, apa si gaze, etc; – locul de dispunere si modul de actiune a elementelor din dispozitivul de paza; – zonele cu restrictii sau limitari de acces ; – zonele prevazute cu locuri de parcare etc.;
 • CE TREBUIE SA ASIGURE UN SISTEM DE PAZA ?
  Dispozitivul de paza trebuie sa asigure urmatoarele: – continuitatea pazei in timp si spatiu; – supravegherea terenului inconjurator si a cailor de acces catre obiectiv; – realizarea unei densitati de forte si mijloace mai mari pe directiile cele mai vulnerabile; – interzicerea patrunderii frauduloase, prin efractie, a infractorilor, descoperirea si oprirea acestora, interzicerea patrunderii oricaror persoane straine; – realizarea legaturii de vedere si foc intre posturi si patrule, cu accent deosebit pe directiile cele mai vulnerabile sau probabile de actiune a elementelor infractoare; – trecerea rapida de la dispozitivul de paza la cel de aparare a obiectivului; – conducerea ferma, neintrerupta si cooperarea ce celelalte forte care participa la apararea obiectivului;
 • CARE SUNT CONDITIILE DE INCADRARE PENTRU FUNCTIA DE AGENT DE SECURITATE ?
  Personalul de paza si protectie al SOIMII GRAND SECURITY indeplineasc cumulativ conform art.39 din Legea 333/2003 urmatoarele conditii de incadrare : a) sa fie cetatean, roman si sa aiba varsta de cel putin 18 ani; b) sa fie apt medical pentru exercitarea functiei ; c) sa nu aiba antecedente penale pentru infractiuni savarsite cu intentie; d) sa fie atestat profesional. Angajarea personalului cu atributii de paza sau garda de corp se face pe baza atestatului eliberat de politie, a certificatului de absolvire a cursului de calificare profesionala, a certificatului de cazier judiciar si, dupa caz a avizului politiei pentru port arma. Sunt exceptate de la obligatia obtinerii certificatului profesional, persoanele care provin din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala.
 • CE PREGATIRE TREBUIE SA AIBA UN AGENT DE SECURITATE PENTRU A FI INCADRAT ?
  Pregatirea si atestarea personalului de paza si de garda de corp se face dupa obtinerea avizului politiei si absolvirea unor cursuri de calificare, cu durata minima de 90 de zile, contra cost. Cursurile de calificare se desfasoara pe baza unei tematici specifice, avizata de catre Inspectoratul General al Politiei Romane (I.G.P.R.) si se finalizeaza prin examinarea absolventilor de catre o comisie din care fac parte reprezentanti ai politiei si ai autoritatii publice care raspunde de ocuparea si formarea profesionala. Dupa sustinerea examenului si obtinerea certificatului de absolvire a cursului de atestare profesionala, absolventului i se elibereaza de catre IG.P.R. atestatul in baza caruia va putea exercita profesia de agent de paza sau garda de corp. Personalul de paza si garda de corp. care indeplinesc conditiile prevazute la art.39, se verifica si se avizeaza, in termen de 30 de zile de la data solicitarii, de catre unitatea de politie competenta teritorial. Este interzisa admiterea la cursurile de calificare a candidatilor care nu au obtinut avizul politiei. In cazul savarsirii de infractiuni cu intentie sau abateri in legatura cu serviciul, pentru care legislatia muncii prevede desfacerea contractului de munca, avizul politiei este anulat de drept iar atestatul este retras.
 • CARE ESTE ACTIVITATEA M.A.I CONFORM LEGISLATIEI IN VIGOARE ?

 • Atributiile M.A.I (politiei) sunt prevazute in Legea 333/2003 Cap.8.. art. 54-56, in conformitate cu prevederile legale in vigoare , respectiv Inspectoratul General al Politiei Romane, prin structurile sale specializate, are atributii in asigurarea ordinii si linistii publice. In ceea ce priveste paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, organele de politie au urmatoarele atributii :avizeaza planurile de paza si stabileste necesitatea asigurarii pazei cu agenti inarmati;acorda sprijin in organizarea pazei si in pregatirea personalului de paza;monitorizeaza modul de indeplinire a masurilor stabilite prin planul de paza; elibereaza licente de functionare pentru societatile specializate de paza si avizeaza conducatorii acestora; elibereaza sau retrage atestate pentru incadrarea respectiv incetarea activitatii personalului de paza ;avizeaza persoanele care solicita sa urmeze cursuri de calificare in domeniul pazei si garzii de corp ; avizeaza planurile tematice de pregatire a personalului de paza si garda de corp, precum si planurile tematice pentru cursurile de atestarea profesionala a personalului de paza ;avizeaza proiectele sistemelor tehnice de alarmare contra efractiei propuse a se instala ;indruma si supravegheaza executarea sedintelor de tragere cu armamentul din dotare al personalului de paza si garda de corp;asigura in limita disponibilului prin inchiriere contra cost, armamentul necesar dotarii personalului de paza si garda de corp ; controleaza modul in care se respecta dispozitiile legale cu privire la paza obiectivelor, a bunurilor, si a valorilor ori garda de corp precum si stabilirea masurilor ce urmeaza a fi luate ; avizeaza personalul de paza si garda de corp pentru port arma.;controleaza si indruma activitatea societatilor specializate de paza ;avizeaza organizarea si functionarea dispeceratelor de zona, care monitorizeaza sisteme de alarma si elibereaza licente societatilor de paza, pentru proiectarea, producerea, instalarea si intretinerea sistemelor de alarma:avizeaza conducatorii si personalul tehnic al societatilor specializate in proiectarea, instalarea si intretinerea sistemelor de alarma sau retrage avizul acestora, in conditiile legii;tine evidenta licentelor, atestatelor si avizelor acordate precum si a celor retrase; asigura paza cu efective de jandarmi a obiectivelor si a transporturilor unor valori importante sau speciale stabilite prin hotarare de guvern; controleaza modul in care se respecta prevederile Legii ni. 333/2003, constata savarsirea contraventiilor si aplica sanctiunile prevazute de lege.
Designed by: WEBH.RO