Firmele înființate după iunie 2012 sunt obligate să realizeze, la momentul începerii activității, o analiză de risc la securitate fizică, în timp ce pentru societățile înmatriculate înainte de data amintită obligația va intra în vigoare din iulie 2018. Așa se face că un cabinet stomatologic înființat în noiembrie 2012 a fost amendat recent de polițiști cu suma de 10.000 de lei, cuantumul maxim al amenzii prevăzut în legislație, pentru neefectuarea analizei de risc la securitatea fizică a apartamentului. Asta chiar dacă constatarea polițiștilor a venit după ce medicul le-a raportat acestora spargerea locuinței în care își desfășoară activitatea economică.

Obligația firmelor de a asigura paza bunurilor ori valorilor deținute este inclusă în Legea nr. 333/2003, analiza de risc la securitate fizică fiind un document obligatoriu pentru toate firmele, indiferent de natura capitalului social.Analiza de risc la securitatea fizica este documentul prin care un specialist analizeaza si stabileste de ce anume este nevoie pentru ca paza unui obiectiv sa acopere toate vulnerabilitatile acestuia in fata hotilor. Este vorba despre un standard impus de Uniunea Europeana prin care fiecare societate comerciala are obligatia sa-si identifice amenintarile care pot pune in pericol viata sau integritatea persoanelor sau a valorilor detinute si de a stabili masurile necesare. Raportul de evaluare este instrumentul prin care evaluatorul de risc la securitate fizica comunica clientului, sau altei persoane desemnate de acesta, rezultatele si concluziile analizei de securitate. Concluzionand, se integreaza rezultatele analizei de risc intr-un raport de evaluare, care impreuna cu recomandarile de solutionare a situatiilor observate formeaza documentul livrabil: Evaluare de risc la securitate fizica.

Procesul de evaluare a riscului cuprinde, in principal, urmatoarele faze:

IDENTIFICAREA RISCULUI 

ANALIZA RISCULUI

TRATAREA RISCULUI 

ESTIMAREA MASURILOR IMPUSE 

INTREBARI FRECVENTE:


CARE ESTE TARIFUL UNEI EVALUARI DE RISC LA SECURITATEA FIZICA ?


Acesta este stabilit prin negociere directa , in functie de elemente precum: obiectul de activitate, suprafata obiectivului, numarul de angajati, valoarea bunurilor societatii, zona de dispunere a obiectivului (judet, oras, sector), numarul punctelor de lucru, masuri de securitate deja implementate.

CE DOCUMENTE CUPRINDE SERVICIUL DE ANALIZA DE RISC LA SECURITATEA FIZCA PRESTAT DE CATRE SOIMII GRAND SECURITY PRIN PARTENERI SAI ?

Documentaţia privind serviciul de intocmire a analizei de risc cuprinde urmatoarele documente : raportul de evaluare şi tratare a riscurilor la securitatea fizică;grila de evaluare, specifică obiectului de activitate; documentele-suport.

CE INFORMATII SUNT NECESARE PENTRU INTOCMIREA RAPORTULUI DE EVALUARE LA SECURITATEA FIZICA ?

In vederea intocmiri raportului de evaluare la securitatea fizica sunt necesare urmatoarele informatii : datele principale despre obiectivul analizat ( obiectul de activitate ,societatea care isi desfasoara activitatea şi scopul evaluării ),amplasarea geografică a unităţii,vecini, căile de acces, alţi factori externi cu impact asupra activităţii unităţii,cadrul organizaţional intern, politici şi responsabilităţi privind securitatea fizică a unităţii beneficiare; . Deasemenea sunt luate in evidenta informatiile cu privire la :sursele de risc la securitatea fizică, zonele de impact, evenimentele produse şi cauzele riscurilor identificate pentru unitatea evaluată, precum şi potenţialele consecinţe asupra persoanelor şi activităţii;

CE DOCUMENTE SUNT NECESARE IN VEDEREA INTOCMIRI RAPORTULUI DE EVALAURE?

Documentele necesare intocmiri raportului de ev. a riscului la securitatea fizica sunt urmatoarele: CUI , Certificat constatator , documente care sa ateste dreptul de propietate , schita obiectiv , schita CF. proiecte sisteme tehnice de securitate , contarct paza umana , contract mentenanta , politica de seuritate , regulament de oridine interioara , proceduri de securitata , etc.

CARE SUNT CONCLUZILE IN URMA INTOCMIRI RAPORTULUI DE EVALUARE LA SECURITATEA FIZICA ?

Concluziile raportului de ev. la securitatea fizica sunt urmatoarele : estimarea riscurilor la securitatea fizică in urma analizari riscurilor identificate; estimarea riscurilor la securitatea fizic;stabilirea cerinţelor, măsurilor şi mecanismelor de securitate pentru sistemul ce urmează a fi implementat, de ordin structural, tehnic, tehnologic şi operaţional;estimarea costurilor de securitate, în funcţie de măsurile de securitate propuse şi nivelul de risc asumat.Toate aceste masuri se recomanda a fi implementate pentru ca raportul sa aiba un scor acceptabil al riscului de securitate fizică cf. grilelor in vigoare .

Designed by: WEBH.RO