CONSULTANTA IN SECURITATE

Compania SOIMII GRAND SECURITY este un furnizor de securitate dezvoltata pe experientele unui personal calificat, profesionist, operativ, atent selectionat din institutii cu prestigiu in domeniul securitatii . Consultantii SOIMII GRAND SECURITY au o experienta vasta si sunt in masura sa efectueze analize de risc eficiente .

Serviciul de consultanta in securitate este un proces complex , care implica identificarea si evaluarea riscurilor de securitate , existente si anticipate pentru a determina nevoile de securitate specifice clientului in vederea implementari unei stari de proactivitate privind securitatea acestuia .

In acest sens SOIMII GRAND SECURITY va pune la dispozitie o serie de servicii, cum ar fi:

Elaborare politici si strategii de securitate;

Analiza-diagnostic a nivelului de asigurare a securitatii

Elaborare politici, proceduri, instructiuni in legatura cu aplicarea masurilor de securitate, utilizarea instalatiilor de securitate, monitorizarea si verificarea serviciilor asociate

Analiza vulnerabilitatilor

Intocmirea caietelor de sarcini cf. specificatiilor primite

Asistenta la receptia sistemelor de securitate implementate de terte persoane

Elaborare planuri privind protectia impotriva scurgerii de informatii

Asistenta pentru elaborare si urmarirea contractelor de servicii de securitate sau privind externalizare unor activitati care comporta cerinte si riscuri de securitate

Elaborare planuri de management al situatiilor de urgenta, al situatiilor de criza si refacere dupa incident

Informare, instruire de securitate a personalului organizatiei si tertilor, in legatura cu conceptele si procedurile sistemului de securitate

Elaborarea de scenarii de exercitii privind evaluarea diferitelor aspecte de securitate, asistenta privind derularea acestora, elaborarea rapoartelor de exercitiu, inclusiv propuneri de imbunatatire

Testarea, verificarea, expertizarea masurilor de securitate, inclusiv prin teste de penetrare

INTREBARI FRECVENTE

CE REPREZINTA SERVICIUL DE ASISTENTA LA RECEPTIA SISTEMELOR DE SECURITATE IMPLEMENTATE DE CATRE TERTE PERSOANE?

Prin serviciul de asistenta la receptia sistemelor de securitate implementate de catre terte persoane se intelege efectuarea unui audit de catre specialisti SOIMII GRAND SECURITY a sistemelor implementate in vederea certificari modului de implementare a acestora conform caietului de sarcini , specificatilor tehnice si a contractului de prestari servicii . Se va verifca functionabilitatea sistemului , operativitatea acestuia , specificatiile tehnice ale produselor ofertate / cerute si cele implementate , modul de lucru , etc.

CE REPREZINTA SERVICIUL DE TESTAREA, VERIFICAREA, EXPERTIZAREA MASURILOR DE SECURITATE, INCLUSIV PRIN TESTE DE PENETRARE ?

Este activitatea desfăşurată de catre specialisti SOIMII GRAND SECURITY pentru a identifica ameninţările şi vulnerabilităţile sistemelor de paza deja implementate si care pot pune în pericol integritatea corporală ori care pot aduce prejudicii valorilor deţinute de catre dumneavoastra.In sensul in care acestea nu au fost dimensionate corect pentru obiectivele pe care le detineti .

CE REPREZINTA SERVICIUL DE ELABORARE PLANURI DE MANAGEMENT AL SITUATIILOR DE URGENTA, AL SITUATIILOR DE CRIZA SI REFACERE DUPA INCIDENT ?

Prin contractarea acestui serviciu specialisti SOIMII GRAND SECURITY vor elabora anumite proceduri , ca in cazul unor situati de urgenta personalul dumneavoastra sa poata limita evenimentul creat si sa poata sa isi reia activitatea in cel mai scurt timp .

CE REPREZINTA SERVICIUL DE INTOCMIREA A CAIETELOR DE SARCINI CF. SPECIFICATIILOR PRIMITE?

Acest serviciu este necesar beneficiarilor care dresc sa initieze o procedura de achizitie prin licitatie sau concurs de solutii . In acest sens specialistii SOIMII GRAND SECURITY vor analiza toate necesitatile obiectivleor dumneavoastra si vor creea un caiet de sarcini cat mai bine structurat pentru a putea fi siguri ca solutia sau serviciile achizitionate vor fi cf. legislatiei in vigoare si cerintelor impuse .

CE REPREZINTA PLANUL DE PAZA ?

Planul de pază reprezinta documentul prin care conducatori unitatiilor stabilesc masurile necesare privind paza si protectia organizatiei pe care o reprezint conform raportului de ev. de risc la securitate si a procedurilor interne . Acest document este valabil si poate fi implementat dupa ce primeste avizul de specialitate al poliţiei 

Designed by: WEBH.RO